Řád ohlašovny požáru v Mladém Smolivci

Řád ohlašovny požáru v Mladém Smolivci najdete na odkazu:

Obecně závazná vyhláška.pdf (1095872)

Řád ohlašovny požá rů.pdf (468234)

Kontakt

SDH Mladý Smolivec webmaster a kronikář – Zdeněk HŘEBEJK zhrebejk@email.cz