Označení členů a funkcionářů SDH

                Rozvrh umístění označení na vycházkovém saku

Kontakt

SDH Mladý Smolivec webmaster a kronikář – Zdeněk HŘEBEJK zhrebejk@email.cz