Nové Stanovy SH ČMS ze 17. října 2014

ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a
ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 17. října 2014

Stanovy 2005-změny NOZ 2014 - 17 října 2014-po-opravách.pdf

 

Kontakt

SDH Mladý Smolivec webmaster a kronikář – Zdeněk HŘEBEJK zhrebejk@email.cz