Zabíjačka - 2016

Konala se ve dnech 14. - 17. dubna 2016.

Fotodokumentaci z této akce si můžete prohlédnout zde: Pro web.pdf (778312)

Kontakt

SDH Mladý Smolivec webmaster a kronikář – Zdeněk HŘEBEJK zhrebejk@email.cz