Brigáda SDH

Brigády na úklid návsi, hřiště a úpravu hasičárny v sobotu 10. listopadu 2012 se zúčastnili snad všichni členové SDH z Mladého Smolivce.

Zřejmě se zrodila nová tradice v Mladém Smolivci. Mladé hasičky dostaly za reprezentaci sboru na okresním cvičení v Sedlišti, kde skončily na čtvrtém místě, odměnu ve formě dobré páteční večeře a následně i pozvánku na sobotní úklid listí na návsi a na hřišti. Děvčata i ostatní mladí hasiči samozřejmě za doprovodu starých „matadorů“ se zúčastnili této brigády. Protože brigádníků přišlo celkem dost, měli za necelé dvě hodinky hotovo. Shrabali celé dětské hřiště, prostor okolo obecního úřadu i náves. Mladí hrabali a staří nakládali.

Chvílemi to sice vypadalo, že v momentě, kdy odjel traktor s první fůrou listí, se všichni brigádníci ztratili, ale v zápětí, když se traktor vrátil, se všichni posilněni opět vynořili, chopili se nářadí a práci dodělali. Část přítomných hasičů provedla i malé úpravy v hasičárně, které poslouží pro lepší a přehlednější uskladnění uložených předmětů.

Kontakt

SDH Mladý Smolivec webmaster a kronikář – Zdeněk HŘEBEJK zhrebejk@email.cz