Nařízení 5/2016 Plzeňského kraje

Nařízení 5/2016 Plzeňského kraje, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

5-2016.pdf (132489)


Kontakt

SDH Mladý Smolivec webmaster a kronikář – Zdeněk HŘEBEJK zhrebejk@email.cz