Budou nové průkazy SDH - new

Na internetu lze nalézt titulní strany Hasičských novin.

Na poslední z nich se lze dočíst informaci o chystané výměně průkazů členů SDH.

Výměna průkazů.pdf (89339)

Kontakt

SDH Mladý Smolivec webmaster a kronikář – Zdeněk HŘEBEJK zhrebejk@email.cz