Péče o svěřenou techniku

Technika, kterou disponují naši dobrovolní hasiči:  

  CAS 25 Škoda 706 RTHP

Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 je požární automobil určený k přepravě požárního družstva s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nebo cizích zdrojů hasicích látek. Zejména pak k zásahu při požáru v místech s nedostatkem vody. Cisternovou automobilovou stříkačku tvoří podvozek Škoda 706 RTHP, trambusová kabina pro posádku, nádrže na vodu a pěnidlo, čerpací zařízení a ukládací prostory pro požární příslušenství.

  Elektrocentrála

  Elektrocentrála slouží jako náhradní zdroj elektrické energie v místech, kde není rozvod elektrické energie, nebo je v důsledku požáru elektrická síť vypnuta.

  DA12 Avia A30

Dopravní automobil DA12 Avia A30  je požární automobil, určený pro přepravu požárního družstva s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu. Automobil sestává z podvozku Avia A30 (licence francouzské firmy Renault-Saviem) s budkou řidiče pro 3 osoby a samostatné skříňové karoserie, kde je v přední části kabina pro mužstvo, vytápěná nezávislým topením. Část karoserie za kabinou mužstva je upravena pro uložení technických prostředků a příslušenství včetně motorové stříkačky PS 12 R1.

  Motorová stříkačka PS 8, předchůdce PS 12

  Přenosná motorová stříkačka PS 12

Přenosná motorová stříkačka PS 12  je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi otočnými držáky na přenášení.

Využitelná v místech se zdrojem vody a při hasičských cvičeních.

  Motorová dvoukolová stříkačka DS 16

Veškerá naše technika je v provozuschopném stavu. Členové SDH se o ni dobře starají. Za to obdrželi i několik čestných uznání.

Kontakt

SDH Mladý Smolivec webmaster a kronikář – Zdeněk HŘEBEJK zhrebejk@email.cz