Obec Mladý Smolivec získala finanční podporu na projekt „CAS a DA – Mladý Smolivec“

                  

Kontakt

SDH Mladý Smolivec webmaster a kronikář – Zdeněk HŘEBEJK zhrebejk@email.cz